ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

call_1

 

 

 • Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

  Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu Poziva „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ biti dodijeljeno 357.200.000 kuna.

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan sa navedenim temama, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom.

  Više informacija: http://bit.ly/1PZiA6v 

 • Cilj: Razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija.

  Namjena: Poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

 • Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna.

  Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000 kuna.

  Intenzitet potpore (od ukupno prihvatljivih troškova projekta):

  • za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu - mikro i mala poduzeća 45%,  srednja poduzeća 35%,
  • za savjetodavne usluge vanjskih konzultanata – mikro, mala i srednja poduzeća 50%,
  • za sudjelovanje na sajmovima -  – mikro, mala i srednja poduzeća 50%,
  • za usavršavanje – mikro i mala poduzeća 70%, srednja poduzeća 60%.

  Maksimalno trajanje postupka dodjele bespovratnih sredstava iznosi 160 kalendarskih dana računajući od dana zaprimanja projektne prijave do donošenja Odluke o financiranju o predmetnoj prijavi.

  Rok za prijavu: 31. prosinca 2020. / do iskorištenja sredstava

  1. Ulaganje u materijalnu imovinu:
   • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
   • troškovi montaže opreme i strojeva ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave oprem
   • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti
   • nabava mjernih uređaja
   • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver)
   • zakup materijalne imovine ako zakup postrojenja i strojeva ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu
  2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu
   • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
  3. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
   • usluga upravljanja projektom
   • usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta
   • usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije
   • usluga revizije projekta
  4. Sudjelovanje na sajmovima
   • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora
  5. Usavršavanje
   • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
   • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja
   • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom
   • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
   • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni - troškovi (administrativni troškovi, najam, režije) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  E-impuls

  Više informacija: http://goo.gl/B7WgTK

  Kompetentnost i razvoj MSP

  Više informacija: http://bit.ly/1XBKubY

  Inovacije novoosnovanih MSP

  Više informacija: http://bit.ly/1WjkLp4

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

  Više informacija: http://bit.ly/203C0eu


 

 

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)