Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

colosseum

 

 • Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 6. studenog 2015. godine poziv "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine".

  Sredstva ukupne vrijednosti 380.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan sa navedenim temama, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom.

  Više informacija: http://bit.ly/1ZmGVsT 

 • Opći cilj: Doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

  Specifični cilj: Pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine (u daljnjem tekstu: Integrirani program) obuhvaća sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog područja (turističke destinacije), a koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose njegovom društveno-gospodarskom razvoju čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem. 

 • Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti za obje grupe aktivnosti, prijavitelj mora potpadati pod jednu od sljedećih kategorija:

  a) Tijela javne vlasti, što uključuje između ostalog: - Tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13) - Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - Institucije u potpunom javnom vlasništvu (kao što su agencije, javne ustanove, javne tvrtke itd.) - Ostala tijela javne vlasti prema indikativnom popisu dostupnom na http://www.pristupinfo.hr/

  b) Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

  Potencijalni partneri na projektima u sklopu ovog Poziva su: a) Tijela javne vlasti (ako isti nisu ujedno i prijavitelji) c) Vlasnici kulturnih dobra (ako isti nisu ujedno i prijavitelji) d) Mali i srednji poduzetnici e) Organizacije civilnog društva. 

 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava su kako slijedi:

  Grupa aktivnosti A)

  • najniži iznos 500.000,00 kuna (petsto tisuća kuna)
  •  najviši iznos 5.000.000,00 kuna (pet milijuna kuna)

  Grupa aktivnosti B)

  • najniži iznos 7.000.000,00 kuna (sedam milijuna kuna)
  • najviši iznos 100.000.000,00 kuna (sto milijuna kuna)

  Sredstva unutar Poziva dodjeljivat će se prema sljedećim kategorijama potpora:

  1. investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine;
  2. potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture;
  3. regionalne potpore za ulaganje.

  Dodjeljivati će se i potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 €. Iste će se dodjeljivati mikro, malim i srednjim poduzećima, koji u Integriranom programu mogu sudjelovati kao partneri, za aktivnosti u sljedećim djelatnostima:

  1. kreativno i umjetničko stvaralaštvo,
  2. smještaj te priprema i usluživanje hrane i pića,
  3. proizvodnja ukrasnih predmeta i suvenira,
  4. djelatnosti putničke agencije: organiziranje putovanja, rezervacijske usluge, promidžba lokacije kulturne baštine.

  Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:

  • do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)
  • do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B). 

 • Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

       Grupa aktivnosti A)

  • priprema studijske dokumentacije
  • priprema projektne dokumentacije

       Grupa aktivnosti B) Provedba Integriranog programa obuhvaća četiri osnovna tipa aktivnosti:

  • zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje)
  • rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje
  • razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini
  • promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  E-impuls

  Više informacija: http://goo.gl/B7WgTK

  Kompetentnost i razvoj MSP

  Više informacija: http://bit.ly/1XBKubY

  Inovacije novoosnovanih MSP

  Više informacija: http://bit.ly/1WjkLp4

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

  Više informacija: http://bit.ly/203C0eu


 

 

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)