Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Fotolia_47236969_M-720x380

 •  Natječaj „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

  Za provedbu Poziva osigurano je 748.000.000,00 kuna kuna pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 190.000,00 kuna do 56.000.000,00 kuna.

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenim temama, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom.

  Više informacija: http://bit.ly/1SMvFBp 

 • Cilj Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

  Specifični cilj: novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) 

 • Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja ili velika poduzeća.

  Prihvatljivi partneri su:

  • poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja;
  • oni koji uz prijavitelja doprinose svojim stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima za provedbu;
  • oni koji nemaju sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta.

 • Raspoloživi iznos bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju u okviru Poziva je 748.000.000,00 kuna, od čega je za:

  • skupinu 1 (projekti ukupne vrijednosti do 1.500.000,00 kuna) alocirano 300.000.000,00 kuna;

  • skupinu 2 (projekti ukupne vrijednosti iznad 1.500.000,00 kuna) alocirano 448.000.000,00 kuna.

  Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 56.000.000,00 kuna, a minimalni iznos potpore 190.000,00 kuna.

  Captura de ecrã 2016-05-4, às 15.30.49

  Poziv će biti trajno otvoren s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine. 

 • Prihvatljive aktivnosti:

  Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

  Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

  1. temeljno istraživanje,
  2. industrijsko istraživanje,
  3. eksperimentalni razvoj,
  4. studije izvedivosti.

   

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

  Više informacija: http://bit.ly/2gSSO8q

  Konkurentnost turističkog gospodarstva

  Više informacija: http://www.q-projekt.hr/hr/konkurentnost-turistickog-gospodarstva-2/

   

 

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)