Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

proizvodnim industrijama

 

 • Otvoreni Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Prioritetna os Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifični cilj 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija, a nemate dovoljno sredstava za vlastito financiranje, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i bez obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom planu. 

 • Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima, posebice u sektoru prerađivačke industrije, poimence; industrija željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala, osim hrane, pića i duhanske industrije. 

 • Velika, srednja i mala poduzeća, u prerađivačkoj industriji, posebice uključujući: industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala te ostala ne navedena prerađivačka industrija, osim hrane, pića i duhanske industrije.  

 • Za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 182.400.000,00 kuna.

  Minimalan iznos potpore: 1.500.000 kuna

  Maksimalan iznos potpore: 10.000.000 kuna

  Stopa sufinanciranja: 

  • U slučaju investiranja u mjere energetske učinkovitosti 45-65%.
  • U slučaju investiranja u mjere visoko učinkovite kogeneracije 45-65%.
  • U slučaju investiranja u obnovljive izvore energije 60-80%.

  Otvaranje poziva očekuje se na kraju 1. kvartala 2017. godine.

 • Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u malim, srednjim i velikim poduzećima - prerađivačkoj industriji, prijelaz s konvencionalnog na alternativne energije (OIE), kao što su:

  • Ugradnja solarnih kolektora, grijaćih pumpi, visoko učinkovite kogeneracije
  • Provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti u prerađivačkoj industriji
  • "Meke mjere" - uvođenje sustavnog gospodarenja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola i analiza potrošnje energije
  • Izrada planova za učinkovitije upravljanje energijom, institucionalne i organizacijske procjene i prijedlog za optimiziranje poslovnih procesa u smislu uštede energije
  • Ulaganja u infrastrukturu poput pametnog mjerenja koje će pridonijeti ostvarenju ciljeva energetske učinkovitosti
  • Promotivne aktivnosti (info štandovi, brošure, reklame, spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća 

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  E-impuls

  Više informacija: http://goo.gl/B7WgTK

  Kompetentnost i razvoj MSP

  Više informacija: http://bit.ly/1XBKubY

  Inovacije novoosnovanih MSP

  Više informacija: http://bit.ly/1WjkLp4

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

  Više informacija: http://bit.ly/203C0eu

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)