Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

tourism

 

 • Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 14.10.2015. poziv  „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“. Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela.

  Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 304.000.000,00 kuna.

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenim temama, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom.

  Više informacija: http://bit.ly/1RhEmnx 

 • Cilj: Produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i razvoja turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

  Namjena: Poticanje početnih ulaganja povezanih s izgradnjom i opremanjem novih ili rekonstrukcijom i opremanjem postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. 

 • Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

 • Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000 kuna. Ukupna državna potpora A) - D) ne može prijeći prag od 10.000.000 kuna.

  Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti poduzetniku ovisi o veličini poduzeća, a prilikom utvrđivanja veličine poduzeća u obzir se uzimaju i podaci povezanih i partnerskih poduzeća.

  Potpore će se dodijeliti u skladu s Programom dodjele državnih potpora za podršku razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu.

  1. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Bruto ekvivalent regionalne potpore (odnosno maksimalni iznos regionalne potpore ) ne može prijeći prag od 10.000.000 kuna.
  2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Bruto ekvivalent potpore (odnosno maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna po poduzetniku po projektu
  3. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Bruto ekvivalent potpore (odnosno maksimalni iznos potpore) za sudjelovanje na sajmovima ne može prijeći prag od 500.000 kuna.
  4. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u slijedećim intenzitetima :
   • za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
   • za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova.

  Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) ne može prijeći prag od 500.000 kuna.

  1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnose na:
   • izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma), uz uvjet obvezne izgradnje i/ili realizacije dodatnih sadržaja koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji,
   • izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, sa ili bez ulaganja u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajnih objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma).
  2. savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji je odobrena regionalna potpora i da nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika
  3. sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora
  4. usavršavanja i provođenja specijaliziranih treninga, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora.

   

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

  Više informacija: http://bit.ly/203C0eu

  Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

  Više informacija:  http://www.q-projekt.hr/hr/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-2/


 

 

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)