Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

 • Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. rujna 2015. godine poziv  „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije“. Kroz ovaj poziv poduzetnike se želi potaknuti na ulaganja u nova ili poboljšanje postojećih informatičkih rješenja, a sve kako bi njihovo poslovanje bilo jednostavnije, brže i učinkovitije, a odnos s klijentima i dobavljačima kvalitetniji.

  Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 iz Europskog fonda za

  regionalni razvoj za ovaj Poziv osigurano je 22.800.000,00 HRK.

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenim temama, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom.

  Više informacija: http://bit.ly/1ZfIC6a 

 • Cilj: Razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija.

  Namjena: Poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja radi optimiziranja poslovnih procesa,integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja. 

 • Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. 

 • Najniži iznos potpore male vrijednosti iznosi 100.000,00 HRK. Ukupna potpora male vrijednosti ne može preći prag od 1.500.000,00 HRK.

  Maksimalan intenzitet potpore iznosi 90%. 

  Rok za prijavu na poziv je 15. veljače 2016. godine ili do iskorištenja sredstava.

  • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM);
  • Troškovi za licence za nadogradnju softvera;
  • Troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika; Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
  • Troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava;
  • Troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta;
  • Troškovi temeljeni na poslovnim putovanjima i putovanjima za potrebe treninga, do najviše 2% ukupne vrijednosti projekta;
  • Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta, do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta. 

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  E-impuls

  Više informacija: http://goo.gl/B7WgTK

  Kompetentnost i razvoj MSP

  Više informacija: http://bit.ly/1XBKubY

  Inovacije novoosnovanih MSP

  Više informacija: http://bit.ly/1WjkLp4

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

  Više informacija: http://bit.ly/203C0eu


 

  

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)