coins-948603_1920

Otvoreno je e-Savjetovanje za natječaj Certifikatom do tržišta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 08.12.1026. otvorilo savjetovanje za natječaj „Certifikatom do tržišta“. E-Savjetovanje će biti otvoreno do 08.01.2017..

Cilj Poziva: pružanjem potpore malim i srednjim poduzetnicima za uvođenje i uporabu međunarodno priznatih certifikata želi se olakšati pristup tržištima kako bi povećali izvoz, odnosno kako bi se povećala njihova konkurentnost.

Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 EUR preračunato u HRK, dok je najniži iznos 15.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore:

  • Za mikro poduzeća: do 85% prihvatljivih troškova
  • Za mala poduzeća: do 65% prihvatljivih troškova
  • Za srednja poduzeća: do 45% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala ili srednja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • troškovi testiranja proizvoda s ciljem utvrđivanja udovoljava li proizvod specifičnim zahtjevima određenog certifikata/potvrde
  • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnički file koji prati spis) ukoliko isti priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik ukoliko se traži certifikat na stranom jeziku
  • troškovi transporta proizvoda do tijela nadležnog za testiranje i certificiranje
  • troškovi potvrđivanja sukladnosti proizvoda od strane tijela ovlaštenih za certifikaciju i ispitivanje
  • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa.

Izvor: http://bit.ly/2habFdV

 

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i bez obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom planu.