1aa34fa5-c0c3-4a8c-83fe-f499bc2897d0

Otvoren Poziv: „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 04.05.2016. godine natječaj „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Poziv će biti trajno otvoren s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

 Cilj Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja ili velika poduzeća.

Prihvatljivi partneri su:

  • poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja;
  • oni koji uz prijavitelja doprinose svojim stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima za provedbu;
  • oni koji nemaju sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta.

Raspoloživi iznos bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju u okviru Poziva je 748.000.000,00 kuna, od čega je za:

  • skupinu 1 (projekti ukupne vrijednosti do 1.500.000,00 kuna) alocirano 300.000.000,00 kuna;
  • skupinu 2 (projekti ukupne vrijednosti iznad 1.500.000,00 kuna) alocirano 448.000.000,00 kuna.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 56.000.000,00 kuna, a minimalni iznos potpore 190.000,00 kuna.

 Maksimalni intenzitet potpore

Captura de ecrã 2016-05-4, às 15.30.49

Više informacija: http://bit.ly/1TlTQlW

 

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i bez obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom planu.