norway-772991_1920

Objavljen natječaj „Konkurentnost turističkog gospodarstva”

Ministarstvo turizma objavilo je natječaj „Konkurentnost turističkog gospodarstva”.

Ciljevi natječaja su:

 • Razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
 • Povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone na destinacijama
 • Povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
 • Povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
 • Umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
 • Unapređenje tržišne prepoznatljivosti

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge
 • fizičke osobe – privatni iznajmljivači

MJERE PROGRAMA – namjena bespovratnih sredstava:

 • A1 – sve vrste objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel

– Potpora 50.000 – 350.000 kuna

 • A2 – KAMPOVI – Kamp ili Kamp odmorište

– Potpora 50.000 – 250.000 kuna

 • A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ – Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj

– Potpora 50.000 – 200.000 kuna

 • A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge) Postojeći ili novi OPG vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište

– Potpora 30.000 – 150.000 HRK

 • A5 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

– Potpora do 40.000 kuna

 • MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

– Potpora do 20.000 – 250.000 kuna

 • MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

– Potpora do 25.000 kuna za prvu aktivnost

– Potpora do 100.000 kuna za drugu aktivnost

 • MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

– Potpora do 100.000 kuna

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Zahtjevi se zaprimaju do 10. travnja 2017. godine.

Izvor: http://bit.ly/21flbMQ

 

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i bez obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom planu.