O NAMA

Q-Projekt d.o.o. je konzultantska tvrtka, sa sjedištem u Zagrebu (Radnička cesta 80, Zagrebtower), specijalizirana za pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU za sve pravne subjekte iz privatnog, javnog i civilnog sektora, ali i za sve komplementarne djelatnosti poput izrade investicijskih i marketinških studija te poslovnih planova.

Kao dio portugalske internacionalne tvrtke Qualitividade Consulting Group, koja ima više od 20 godina iskustva u predmetnom području, Q-Projekt ima za cilj osigurati uspješno poslovanja svojih klijenata i partnera.

partners

Usluge koje pružamo našim klijentima su sljedeće:

serviços-01

Izrada projektnih prijava s ciljem apliciranja na nacionalne i natječaje Europske unije

serviços-02

Izrada studija (pred) izvedivosti

serviços-03

Izrada poslovnih planova

serviços-04

Izrada marketinških studija

serviços-050

Pomoć u implementaciji sustava i normi kvalitete

Hrvatskoj će u razdoblju do 2020., kroz različite europske fondove, biti dostupno 10,6 milijardi eura bespovratnih sredstava.

Potencijalne prilike za dobivanje bespovratnih sredstava iz fondova EU za Vaš projekt su izuzetno brojne, a između

ostalog uključuju:

fundos para-01

Kupnja strojeva i opreme

fundos para-02
Izgradnja proizvodnih pogona

fundos para-03

Izgradnja hotela

fundos para-04
Istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije

fundos para-050
Ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije

fundos para-06

Jačanje poljoprivrednog sektora kroz program ruralnog razvoja

fundos para-07

Očuvanje i zaštita okoliša

fundos para-08

Promicanje održivog i kvalitetnog rasta, razvoja i zapošljavanja

fundos para-09

Ulaganje u obrazovanje, obuku i strukovno obrazovanje

fundos para-10

Certifikacija proizvoda i usluga

Ukoliko imate projekt ili plan investicija, a nemate dovoljno sredstava za vlastito financiranje, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i bez obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom planu.