Konkurentnost turističkog gospodarstva

norway-772991_1920

 • Ministarstvo turizma objavilo je natječaj „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.

  Predmet poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:
  - Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih
  ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu
  - Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
  - Mjera C – dostupnost i sigurnost
  - Mjera D - prepoznatljivost

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija, a nemate dovoljno sredstava za vlastito financiranje, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i bez obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom planu.

  Više informacija: http://bit.ly/2lRJkcR

 • Ciljevi natječaja su:
  - Razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
  - Povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone na destinacijama
  - Povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
  - Povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
  - Umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
  - Unapređenje tržišne prepoznatljivosti

 • Prihvatljivi prijavitelji:
  - subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
  - OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge
  - fizičke osobe – privatni iznajmljivači

 • Ukupna raspoloživa sredstva za natječaj iznose 21.900.000 kuna.
  Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 350.000,00 kuna, dok je najniži iznos 20.000,00 kuna - ovisno o Mjeri.

  Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

   

 • Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

  MJER A1:Obnova i uređenje smještajnih jedinica i pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete (dostizanje više kategorije ili Qualiti oznake); Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja; Ulaganje u zeleno poduzetništvo (Ecolabel i sl.)

  MJERA A2: Obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa (dostizanja više kategorije); Izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta (otoci, jadransko zaleđe i kontinent); Dodatni sadržaji; Povećanje i poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom; Ulaganje u zeleno poduzetništvo (Ecolabel i sl.)

  MJERA A3: Prenamjena ugostiteljskog objekta za smještaj u „Hotel”; Aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, objekti za robinzonski smještaj; Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja; Povećanje i poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom

  MJERA A4:Obnova, proširenje i uređenje postojećeg gospodarstva ili osnivanje novog; Ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja; Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja; Povećanje i poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom

  MJERA A5: Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena

  MJERA B: Cikloturizam (odmorišta, servisi, bike&bed i sl.); Pustolovni i sportsko-rekreativni turizam (infrastruktura i oprema za špilje, stijene za penjanje, vidikovci, rafting, osmatračnice, adrenalinski parkovi, golf vježbališta, itd.); Zabavni i tematski parkovi; “mali ploveći hoteli” - obnova ili rekonstrukcija turističkih brodova za krstarenje, sa elementima tradicijske gradnje; Obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova; Kreiranje i provedba novih paket aranžmana

  MJERA C: Opremanje ugostiteljskih objekata (hoteli, kampovi i marine na otocima) s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED), uz obveznu edukaciju djelatnika; Subvencija prijevoza vode za hotele na otocima bez vodovoda

  MJERA D: Opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima (hoteli, kampovi, marine) na otocima za „Hrvatske otočne proizvode”; Realizacija tematskih ruta ili paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvod”; Povezivanje poljoprivrede i turizma

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

  Više informacija: http://bit.ly/2gSSO8q

  Konkurentnost turističkog gospodarstva

  Više informacija: http://www.q-projekt.hr/hr/konkurentnost-turistickog-gospodarstva-2/

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)