Kompetentnost i razvoj MSP

display-dummy-91513

 •  Ministarstvo poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 u provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Kompetentnost i razvoj MSP“ (Referentni broj poziva: KK.03.2.1.05 (Referentni broj poziva: KK.03.2.1.05)

  Za provedbu Poziva osigurano je 867.000.000,00 kuna namijenjeno mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 300.000,00 kuna do 30.000.000,00 kuna.

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija, a nemate dovoljno sredstava za vlastito financiranje, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i bez obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom planu. 

 • Cilj Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

  Namjena Poziva je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. 

 • Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

 • Ukupno raspoloživa sredstva iznose 867.000.000,00 kuna.

  Maksimalan iznos potpore koji se može dodijeliti po projektu je 30.000.000,00 kuna, dok je minimalni iznos 300.000,00 kuna.

  Intenzitet potpore (od ukupno prihvatljivih troškova projekta):

  • Regionalne potpore: 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.
  • Iznos regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.
  • Potpore za savjetodavne usluge: 50% prihvatljivih troškova za mala i srednja poduzeća.
  • Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna.
  • Potpore za sudjelovanje na sajmovima: mikro, mala i srednja poduzeća 50%.
  • Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge ne može prijeći prag od 1.000.000,00 kuna.
  • Potpore za usavršavanje: mikro i mala poduzeća 70%, srednja poduzeća 60% ili 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju.
  • Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge ne može prijeći prag od 2.000.000,00 kuna.
  • Potpore male vrijednosti: 75%.

  Projektne prijave podnose se od 1.lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. 

 • Prihvatljive aktivnosti:

  1. Ulaganje u materijalnu imovinu
   • priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
   • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka;
   • trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
   • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
   • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta;
   • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta ;
   • nabava materijalne imovine putem zakupa ako zakup materijalne imovine ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.
  2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu
   • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju čl. 7. Programa državnih potpora.
  3. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
   • usluga upravljanja projektom;
   • usluge stručnog nadzora građenja;
   • usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta;
   • usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt);
   • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.
  4. Sudjelovanje na sajmovima
   • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora;
   • savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja;
   • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režije) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.
  5. Usavršavanje
   • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
   • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja;
   • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
   • troškovisavjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja;
   • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režije) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.
  6. Priprema natječajne dokumentacije
   • troškovi pripreme natječajne dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave projekta ulaganja (prihvatljivi od dana objave Poziva).
  7. Grijanje i hlađenje
   • troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).
  8. Promidžba i vidljivost
   • troškovi promidžbe i vidljivosti u skladu s poglavljem 7.6 Uputa.

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

  Više informacija: http://bit.ly/203C0eu

  Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

  Više informacija:  http://www.q-projekt.hr/hr/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-2/

 

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)