Javni natječaj po operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika

cal2

Natječaj je usmjeren na kapitalna ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika.

Namjena potpore:
Ulaganja u dugotrajnu imovinu (materijalnu i nematerijalnu), uz minimalno zadržavanje istog broja radnika ili povećanje broja radnika, u obliku početnih ulaganja u cilju:
 1. osnivanja nove poslovne jedinice
 2. širenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 3. diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila
 4. temeljite promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne jedinice
 5. stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, isključujući jednostavno stjecanje udjela u poduzetniku
 Prihvatljiva ulaganja:
 1. Materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju
 2. Nematerijalna ulaganja – ulaganja u patente, licencije, industrijski softveri, znanje i iskustvo ili druga vrsta  intelektualnog vlasništva
(Troškovi nematerijalnih ulaganja prihvatljivi su do granice od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja, i to isključivo ako su nastali kao direktno povezani troškovi ulaganja u materijalnu imovinu)
Prihvatljivi prijavitelji:
Mali, srednji i veliki poduzetnici koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:
 1. organizirani su kao trgovačka društva (d.o.o. ili d.d.)
 2. u organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 1.1.2013.
 3. zapošljavaju minimalno 20 radnika (na 31. 12. 2014.)
 4. namjeravaju provedbu projekta početnih ulaganja
 5. mogu održati ili povećati broj radnika u razdoblju do 30.06.2017. u odnosu na broj radnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine
Lokacija: 
Hrvatska
Stopa sufinanciranja:
Velika poduzeća: 25% ukupnih prihvatljivih troškovaMali i srednji poduzetnici: 35% prihvatljivih troškova
Iznos:
Visina potpore – do 2.000.000 po pojedinom poduzetniku
Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje  prijava na natječaj: 26. lipnja 2015.

 

SVE DETALJE O OVOM NATJEČAJU MOŽETE PRONAĆI NA LINKU:

  

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)