Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Prijaviti se mogu mikro poduzeća koja su pozitivno poslovala u 2014. godini te prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za obavljanje djelatnosti u nekom od sljedećih područja:

E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), Odjeljak 36-39

Skupina 45.2 (Održavanje i popravak motornih vozila)

Područje I (Ugostiteljski objekti iz skupine: Hoteli, Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj i Restorani)

J (Informacije i komunikacije)

N (Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti)

P (Obrazovanje)

Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi)

S (Ostale uslužne djelatnosti).

Stopa sufinanciranja iznosi 75% opravdanih troškova.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00kuna.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

  1. Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
  2. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
  3. Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa (uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja)

Prihvatljivi troškovi su:

  1. Troškovi vezani uz nabavu opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalne opreme namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
  2. Troškovi vezani uz nabavu računalnih programa i sustava namijenjenih za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju poslovnih procesa
  3. Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa te troškovi osoblja zaposlenih na aktivnostima razvoja

Projektne prijave se zaprimaju od 20. srpnja 2015. do 3. kolovoza 2015.

SVE DETALJE O OVOM NATJEČAJU MOŽETE PRONAĆI NA LINKU

  

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)