Inovacije novoosnovanih MSP

linha young people-01

 •  Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

  Za provedbu Poziva osigurano je 22.800.000,00 kuna kuna pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 150.000,00 kuna do 1.500.000,00 kuna.

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija povezan s navedenim temama, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom.

  Više informacija: http://bit.ly/1Wjelq0 

 • Cilj Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

 • Prihvatljivi prijavitelji su neuvrštena MSP koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća registrirana za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, koja nisu raspodijelila dobit i koja nisu osnovana spajanjem. Potpora u okviru ovog Poziva isključivo je namijenjena novoosnovanim MSP i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti. Poduzeća kontrolirana od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća ne mogu koristiti ovu potporu ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim sektorima kao i zatvorena tvrtka. Ovo ograničenje se odnosi na razdoblje od dvanaest mjeseci nakon takvog zatvaranja. 

 • Za ovaj Poziv osigurano je 22.800.000,00 kuna za razdoblje do 31.12.2016.

  Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna, a najniži 150.000,00 kuna uz maksimalan intenzitet potpore od 90%.

  Prijave na natječaj primat će se do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava. 

 • Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – (provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima), a predstavlja dovršetak inovacije (proizvod/usluga) skoro spremne za tržište koja sadržava ključne funkcionalnosti (Minimalno održiv proizvod - MVP),  za koju je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta.
  2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja (priprema lansiranja proizvoda/usluge) može obuhvaćati sljedeće:
   1. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju, 
   2. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
   3. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
   4. Verifikacija poslovnog modela/plana,
   5. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
   6. Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana,
   7. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište, 
   8. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.
  3. Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2., prihvatljive za cijelo vrijeme trajanja projekta mogu obuhvaćati:
   1. Angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja, 
   2. Ulaganja u instrumente i opremu, 
   3. Ulaganja u poslovanje nastalo izravno i isključivo uslijed projekta (kao npr. plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima, operativni troškovi i sl.).
  4. Aktivnosti vezane uz ugovorne obveze (dodatne aktivnosti iz ove stavke mogu iznositi maksimalno 5% vrijednosti sredstava potpore):
   1. Revizija projekta u skladu s poglavljem 7.5 Uputa (ukoliko je primjenjivo),
   2. Promidžba i vidljivost u skladu s poglavljem 7.6 Uputa. Aktivnosti navedene pod točkama 3. i 4. prihvatljive su isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom i aktivnostima navedenim pod točkama 1. i  2.

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

  Više informacija: http://bit.ly/203C0eu

  Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

  Više informacija:  http://www.q-projekt.hr/hr/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-2/

 

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)