Partnerski sporazum za Hrvatsku za razdoblje 2014. – 2020.

Slijedi kratak sažetak Sporazuma o partnerstvu koji je Hrvatska potpisala s Europskom komisijom. Partnerski sporazum opisuje na koji će način Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020. te koliki je iznos sredstava koja joj za to stoje na raspolaganju.

Partnerski sporazum u 20 točaka

pogled dokumenta

Partnerski sporazum za Hrvatsku za razdoblje 2014. – 2020. podržava 5 europskih fondova:

ERDF

Europski fond za regionalni razvoj

CF

Kohezijski fond

ESF

Europski socijalni fond

EAFRD

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

EMFF

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda:

8, 61 milijardi eura

ERDF + ESF + CF

Osim navedenih na raspolaganju su i:

2 milijarde eura

EAFRD

252, 6 milijuna eura

EMFF

Četiri Operativna Programa (OP):

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

(EFRR i KF)

OP UČINKOVITI LJUDSKI RESURSI

(ESF)

OP RURALNI RAZVOJ

(EPFRR)

OP RIBARSTVO

(EFPR)

SMJERNICE ZA DJELOVANJE

PRIJAVITE SE ZA NAŠE RADAR USLUGE KAKO BISTE PRIMALI INFORMACIJE O


NATJEČAJIMA KOJI SU POVEZANI SA VAŠIM INVESTICIJSKIM PLANOVIMA I PROJEKTIMA