E-impuls

info31

 •  Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“.

  Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

  U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 kuna mikro i malim poduzećima.

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija, a nemate dovoljno sredstava za vlastito financiranje, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i bez obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom planu. 

  Više informacija: http://bit.ly/2a4u0bv 

 • Cilj Poziva je potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti. 

 • Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014., i to iz sjedećih djelatnosti:

       - C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

       - F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

       - J Informacije i komunikacije

       - M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti. 

 • Za ovaj Poziv osigurano je 250.000.000,00 kuna za razdoblje do 30. rujna 2016. godine.

  Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 300.000,00 kuna, a najniži 30.000,00 kuna.

  Intenzitet potpore: 65% za mala poduzeća i 85% za mikro poduzeća. 

  Prijave na natječaj primat će se od 1. kolovoza 2016. do 30. rujna 2016. godine.

 • Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. Ulaganje u materijalnu imovinu
   • nabava novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
   • nabava dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako su vezani uz projektne aktivnosti
   • nabava mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima
   • troškovi uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
   • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
  2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu
   • troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
   • troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt
   • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
  3. Savjetodavne usluge neophodne za ulaganja
   • usluge upravljanja projektom
   • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta
   • troškovi promidžbe i vidljivosti

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  E-impuls

  Više informacija: http://goo.gl/B7WgTK

  Kompetentnost i razvoj MSP

  Više informacija: http://bit.ly/1XBKubY

  Inovacije novoosnovanih MSP

  Više informacija: http://bit.ly/1WjkLp4

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

  Više informacija: http://bit.ly/203C0eu