Certifikatom do tržišta

coins-948603_1920

 • 08.12.2016. otvoreno je e-Savjetovanje za poziv Certifikatom do tržišta. Datum zatvaranja e-Savjetovanja je 08.01.2017. Upute za prijavitelje pružaju smjernice o načinu podnošenja projektnih prijava navodeći pravila podnošenja prijava, njihova odabira i provedbe aktivnosti koje se financiraju u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava.

  http://bit.ly/2hseiXm

  Ukoliko imate projekt ili plan investicija, a nemate dovoljno sredstava za vlastito financiranje, PRILIKE za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije su dostupne SADA.

  ZAPOČNITE SADA S PRIPREMOM VAŠEG PROJEKTA!

  Q-Projekt analizira Vaš projekt bez naplate i bez obveza te Vam daje povratnu informaciju o održivosti projekta u okviru poziva koji najbolje odgovara Vašem investicijskom planu. 

 • Cilj Poziva: pružanjem potpore malim i srednjim poduzetnicima za uvođenje i uporabu međunarodno priznatih certifikata želi se olakšati pristup tržištima kako bi povećali izvoz, odnosno kako bi se povećala njihova konkurentnost.

 • Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.  

 • Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 EUR preračunato u HRK, dok je najniži iznos 15.000,00 HRK.

  Maksimalan intenzitet potpore:

  • Za mikro poduzeća: do 85% prihvatljivih troškova
  • Za mala poduzeća: do 65% prihvatljivih troškova
  • Za srednja poduzeća: do 45% prihvatljivih troškova

 • Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

  1. troškovi testiranja proizvoda s ciljem utvrđivanja udovoljava li proizvod specifičnim zahtjevima određenog certifikata/potvrde
  2. troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnički file koji prati spis) ukoliko isti priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
  3. prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik ukoliko se traži certifikat na stranom jeziku
  4. troškovi transporta proizvoda do tijela nadležnog za testiranje i certificiranje
  5. troškovi potvrđivanja sukladnosti proizvoda od strane tijela ovlaštenih za certifikaciju i ispitivanje
  6. troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 Uputa za prijavitelje.

 • Trenutno otvoreni natječaji:

  Kompetentnost i razvoj MSP
  Više informacija: http://bit.ly/1XBKubY

  Inovacije novoosnovanih MSP
  Više informacija: http://bit.ly/1WjkLp4

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
  Više informacija: http://bit.ly/1Zdbmxl

  Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela
  Više informacija: http://bit.ly/203C0eu

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-mail (obvezno)

Predmet (obvezno)