VAŠ USPJEH NAŠA JE ZADAĆA Unutar proračunskog okvira za Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020. mogućnosti za rast i razvoj iznimno su velike za subjekte iz svih sektora djelatnosti (privatni, javni i neprofitni).

Q-Projekt je Vaš pouzdan partner za pristupanje fondovima i programima Europske unije i realizaciju Vaših budućih planova. Pružamo Vam besplatnu uslugu: Radar mogućnosti.

Molimo Vas da ispunite dolje navedeni upitnik sa svojim kontaktima i područjima interesa kako bi Vas mogli kontaktirati u budućnosti kada se otvore mogućnosti koji su od Vašeg profesionalnog interesa.